آرشیو برای اسفند, ۱۳۹۲

×مقدمه پمپ دستگاهی است که میتواند فشار مایعات را با استفاده از انرژی مکانیکی بالا ببرد  پمپ ها و طرز بکار بردن آنها آنقدر متنوع و زیاد است که در این جزوه امکان تشریح تمامی آنها نخواهد بود و ما بطور کلی اصول مشترک بین انواع پمپ ها را ذکر و تشریح می کنیم .هر کدام از انواع پمپ ها دارای یک خصوصیات و موارد استعمال مخصوص بخود میباشند که […]

فرآیند تولید پلی تیلن مقدمه فرآیند تولید پلی اتیلن سبک توسط تکنولوژی Clean Tubular Reactor(CTR) شرکت Stamicarbon از کشور هلند انجام می شود. شرایط انجام واکنش در دمای حدود ۲۷۰ درجه سانتیگراد و فشار حدود ۲۵۰۰ بار در راکتور از نوع لوله ای (Plug) صورت می گیرد. جهت رسیدن به شرایط مناسب دمایی و فشاری مناسب جهت انجام واکنش ( پلیمریزاسیون رادیکالی در فاز گاز) ابتدا اتیلن ورودی بعنوان خوراک […]

مقدمه : در مدت زمانی که برای مطالعه این عبارت صرف می کنید ، سه تن جان خود را به دلیل عد م دسترسی به آب قابل شرب ، از دست خواهند داد . طبق ارقامی که اخیراً توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شده است ، روزانه بطور متوسط ۵۰ هزار نفر در اثر بیماریهای ناشی از اب آلوده به هلاکت می رسند ؛ یعنی یک نفر در هر دو […]

پیشگفتار : حفظ محیط زیست جزء وظایف اصلی انسان بشمار می آید . با پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و متعاقب آن با تکامل پیوسته تکنولوژی آلودگی محیط زیست نیز افزایش پیدا کرده است . اتومبیلها به عنوان یکی از منابع عمده آلودگی محسوب میگردند . با افزایش تعداد اتومبیلها در جهان و بخصوص در شهرهای بزرگ نظیر تهران ،‌دفع طبیعی آلودگی امکان پذیر نبوده و الزاماً میبایست در جهت […]

مبدل حرارتی مبدل ها تجهیزاتی هستند که جریان گرمایی را بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف فراهم می کنند. مبدل های گرما در محدوده وسیعی از کاربردها استفاده میشوند. این کاربردها شامل تولید برق،صنایع فرایندی شیمیایی،غذایی،الکترونیک،مهندسی،محیط زیست،بازیابی گرمای استفاده نشده،صنایع ساخت و تولید تهویه مطبوع،تبرید و کاربردهای فضایی می باشند.     مبدل ها را می توان طبق معیار زیر طبقه بندی کرد: ۱)     مبدل های گرمایی از […]

چکیده در این پروژه ، هیدروسیکلون ها ، کاربرد و انواع و روش های مختلف جدسازی آب و نفت با هیدروسیکلون ها  مورد برررسی قرار گرفته است . به طور کلی یکی از تجهزات غیر مکانیکی دیگر که برای جداسازی مایع ـ مایع و همچنین جامد ـ مایع کاربرد دارد. هیدروسیکلون می باشد که اساس کار آن بر نیروی سانتریفوژ برای جداسازی مایع پخش شده است. در سیکلون از گرادیان […]

محاسبات افت فشار افت فشار در لوله ها جهت محاسبه افت فشار در لوله ها در دمای ۱۰ درجهسانتیگراد از منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ استفاده می گردد. به عنوان نمونه اگراز ۱ متر لوله با قطر mm63 و ضخامت mm5/10 استفاده شود و دبی جریان آب از لوله ۵/۴لیتر در ثانیه باشد میزان افت فشار طبق منحنی برابر ۲۰۰ میلیمتر ستون آب (۲۰ میلیبار و یا kPa 949/1) […]

طراحی و رآکتور و مبدل آن با نرم افزار HYSYS رآکتور بکار رفته در این پروسس کاتالیزوری می باشد و باید سطح مورد نیاز کاتالیزور و وزن آن را محاسبه و با استفاده از آن قطر رآکتور را بدست آورد . محاسبه سطح کاتالیزور باید بر مبنای دبی متانول انجام شود . محصول خروجی از واکنش کاتالیستی وارد مبدل حرارتی که در قسمت پائین رآکتور قرار دارد می شود . […]

تاریخچه اسید سولفوریک : اسید سولفوریک به عنوان کیمیاگر قرون وسطی شناخته شده است و به نامهای متفاوتی خوانده می شود از جمله ، روغن زاج و الکل زاج . ماده ای از تقطیر خشک مواد معدنی مانند هپتا هیدرات سولفات آهن II ،  ، بوجود آمده که تحت عنوان زاج نیز نامیده شد ، و از تقطیر خشک ، پنتا هیدرات سولفات I ،   ، ماده ای بوجود آمد […]

حامیان