آرشیو برای تیر, ۱۳۹۲

مقدمه انسان بایستی که نیتروژن را در خاک تلقیح کند و یا با کاهش آن در جیره غذایی خویش مواجه شود . بهترین و مهمترین ماده خام جهت تلقیح نیتروژن به خاک ، آمونیاک می باشد . آمونیاک به دو صورت در بازار عرضه می شود ، یکی به صورت آمونیاک بی آب و دیگری به صورت آمونیاک مایع ، که چند نوع آمونیاک مایع در درصدهای مختلف وجود دارد […]

پروژه کامل انواع برجهای خنک کن ۹۰ ص پروژه انواع برجهای خنک کن پروژه انواع برج های خنک کن مقدمه  : برج خنک کننده ، آب گرم خروجی از کندانسور را خنک می کند و آن را دوباره به کندانسور بر می گرداند . این آب خنک شده وارد به کندانسور ، گرمای بخار آب تخلیه شده از توربین را گرفته و آنرا تقطیر می کند و سپس خودش به […]

مقدمه : نمک موجود در نفت خام به علت وجود آب نمکی است که از چاه همراه نفت جریان پیدا   می کند و همین مقدار نمک اگر زیاد باشد باعث نامرغوبی نفت از صادرات و هم آسیب رساندن به دستگاههای تفکیک در حدهای تفکیک و پالایشگاهها می شود . معمولاً مقدار نمک موجود در نفت خام را با در نظر گرفتن کل سالت بهره برداری شده تنظیم می کنند که […]

مقدمه تاریخچه نفت : صنعت نفت درجهان تاریخی بسیار کهن دارد . و قدیمی ترین تمدنی که تابحال شناخته شده دردره های نیل ، دجله وفرات ودرچین بوده است . اسنادهای تاریخی وکاوشهای باستان شناسان نشان می دهد ،که مردم مذبور ازکهن ترین روزگاران نفت رامی شناختند . چهارهزار سال قبل از میلاد مسیح مردم دجله و فرات قیر را بعنوان ملاط ساختمانها بکار می بردند . و همچنین درآنزمان […]

مقدمه : مسئله خوردگی در ابتدای کشف لوله مهم نبوده . ابتدایی ترین خطوط لوله برای انتقال آب از یک نوع لوله طبیعی مانند نی استفاده می شده است . در ۵۰۰ سال قبل از میلاد یونانی ها از لوله های طبیعی برای انتقال آب استفاده کرده اند و سپس مصریها در چهارقرن  قبل از میلاد توسط کانال آب را از رودخانه نیل به خارج منتقل نمودند . اولین مواد […]

  تقطیر در عمل , تقطیر را با یکی از دو روش زیر می توان انجام داد . روش اول بر مبنای تولید بخار است , ود ر آن مخلوط مایعی که باید جدا سازی شود جوشیده و بخار حاصل چگالیده می شود بدون این که هیچ مایعی به دستگاه تقطیر بر گردانده شود , و بازروانی وجود ندارد . روش دوم بر مبنای بر گشت قسمتی از مایع چگالیده […]

حامیان